59
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
בתי הדואר הזרים בארץ-ישראל
,
לקראת אמצע המאה ה-91 חיפשו שלוש המעצמות הגדולות — צרפת
אוסטריה ורוסיה — דרך להגביר את השפעתן במזרח הים התיכון
שבשליטת האימפריה העות‘מאנית, כדי להבטיח את קשרי המסחר עם
.
ארצות האזור
מגרעותיה של מערכת הדואר העות‘מאנית היו האמתלה של המעצמות
הזרות להפעיל השפעה פוליטית וכלכלית באמצעות סוכנויות
קונסולאריות מקומיות שהקימו כבר לפני 0581. תירוץ נוסף היה רצונן
כביכול של צרפת ואוסטריה להגן על המקומות הקדושים לנוצרים
.
בארץ-ישראל
גם הצטרפותה של האימפריה העות‘מאנית לאיגוד הדואר העולמי בשנת
8781 לא שינתה את פני הדברים ולא נתנה מענה לצרכים הגדלים
והולכים של המעצמות הזרות בארץ-ישראל. על כן, הן הקימו מערכי
.
דואר משלהן בעזרת חברות ספנות והסוכנויות הקונסולאריות
גרמניה ואיטליה הלכו בעקבותיהן ודרשו אותן זכויות יתר. עם פרוץ
מלחמת-העולם הראשונה, 4191.01.1, נסגרו כל בתי הדואר הזרים
.
בארץ-ישראל על-ידי השלטון העות‘מאני
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...196