51
מלון ”גרנד ניו הוטל“, גלויה, ירושלים. על הגלויה נכתב
בצרפתית: ”ירושלים, בתוככי שער יפו“, ומאחור: האחים
אפטימיוס, פורט סעיד וירושלים
Grand New Hotel” postcard, Jerusalem. Noted on
the postcard in Frénch: “Jerusalem, Intérier de
la Porte de Jaffa,” and on the back: “Ephtimios
Bros., Port Said and Jérusalem”
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...196