171
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
מלחמת העצמאות
ב-7491.11.92, הצביעה העצרת הכללית של האו“ם על תכנית החלוקה
,
של ארץ-ישראל לשתי מדינות יהודית וערבית )33 מדינות הצביעו בעד
31 נגד, 01 נמנעו(. ערביי הארץ ומדינות ערב השכנות דחו את החלטת
.
החלוקה. יש הגורסים, שזוהי בעצם תחילתה של מלחמת העצמאות
באפריל 8491, עם הגיע המנדט הבריטי לקצו, התנערו הבריטים
ת
ֶ
ל
ֶ
ה
ְ
נ
ִ
מאחריותם לעניינים האזרחיים. החלל שנוצר התמלא על-ידי ”מ
העם“, הגוף המנהל של היישוב היהודי, אשר נשא בתפקיד עד להקמת
מדינת ישראל ב-8491.5.41. אחת המשימות הנכבדות, שעמדו בפני
מנהלת העם, הייתה המשך הפעלתם של שירותי הדואר. למרות המצב
הביטחוני והמדיני הקשה ששרר — אזורים שלמים נותקו ממרכז הארץ
)ובהם ירושלים, הגליל המערבי והנגב( ונפגעו קשרי הדואר הסדירים
עם מדינות העולם — הושקע מאמץ ניכר בהסדרת מעבר ללא תקלות
.
מהדואר המנדטורי הבריטי לדואר ישראל
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...196