157
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
המאבק לעצמאות
במאי 9391 פרסמה ממשלת בריטניה את ”הספר הלבן“, אשר הגביל את
עליית היהודים לארץ-ישראל. צעד זה סימל יותר מכול את ההתדרדרות
שחלה ביחסה של בריטניה כלפי רעיון הבית הלאומי לעם היהודי
בארץ-ישראל ועמד בניגוד מוחלט למנדט שניתן לה על-ידי חבר
הלאומים. בחודש ספטמבר אותה שנה פרצה מלחמת-העולם השנייה. שני
אירועים אלה עיצבו הלכה למעשה את קורות היישוב היהודי בארץ עד
.
להקמת מדינת ישראל
למרות פרסום ”הספר הלבן“ נמשכה העלייה הבלתי לגלית לארץ, הגם
שעם פרוץ המלחמה הואט הקצב. מעפילים שנתפסו בידי הבריטים נשלחו
למחנות מעצר במאוריציוס ובקפריסין. ההתנגדות למנדט הבריטי
נחלשה במהלך המלחמה, וכשלושים אלף מתנדבים יהודים, מהארץ
.
ומחו“ל, שירתו ביחידות הצבא הבריטי במלחמתו בחזית אירופה
בשנת 5491, לאחר המלחמה, שב היישוב היהודי בארץ לפעול נגד שלטון
המנדט, ותנועת המרי של שלוש המחתרות — הגנה, אצ“ל ולח“י — החלה
2,700
בהתקפות על מתקני הצבא הבריטי. בעקבות זאת, עצרו הבריטים
איש )”השבת השחורה“( ובהם מנהיגי היישוב. חלקם נכלאו בלטרון
וחלקם הוגלו למחנות מעצר באפריקה. תגובת אצ“ל הייתה קשה: פיצוץ
האגף הדרומי של מלון המלך דוד בירושלים, שאכלס אנשי מינהל של
.
שלטון המנדט
בפברואר 7491 הודיע שר החוץ הבריטי ארנסט בווין בפרלמנט, כי
מאחר שהבריטים לא הצליחו לפתור את בעיית ארץ-ישראל, ההכרעה
בנושא עוברת לידי האו“ם. ב-7491.11.92 החליט האו“ם על תכנית
.
החלוקה והקמת מדינת ישראל
הורדת מעפילים מן הספינה ”שבתאי לוז‘ינסקי
1948
בחוף ניצנים, מרס
Disembarkment of clandestine immigrants
from the ship “Shabtai Luzinski,” Nitzanim
shore, March 1948
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...196