97
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
המושבות היהודיות
המושבות החקלאיות היהודיות הראשונות הוקמו בשנות ה-08 של המאה
ה-91: פתח תקווה )8781(, ראשון לציון, ראש פינה וזכרון יעקב
)2881(, גדרה )4881( וחדרה )0981(. עם התגברות העלייה הציונית
.
נוסדו מושבות נוספות
למתיישבים היה צורך חיוני לשמור על קשר דואר רצוף ויעיל עם
הפזורה. בזמנם, לא היו שירותי דואר בנמצא באזורים הכפריים של
,
ארץ-ישראל. לדואר התורכי היה מספר מוגבל של בתי דואר בערים
ואילו בתי הדואר הזרים פעלו רק בערים הראשיות. מאחר שדברי דואר
לא נאספו מן המושבות או חולקו בהן, היו התושבים עצמם עושים זאת
.
כאשר נזדמנו לערים
הדואר האוסטרי פתח סוכנויות דואר בשתי המושבות הגדולות, ראשון
לציון ופתח תקווה. בחלק מהמושבות, כמו פתח תקווה וחדרה, הונפקו
בולים מקומיים כדי לגבות תשלום עבור שירותי העברה לדואר
.
האוסטרי. בעקבותיו, פתח הדואר הגרמני סוכנות דואר בראשון לציון
הדואר התורכי מיהר להקים אף הוא בתי דואר בחמש מושבות — ראשון
.
לציון, פתח תקווה, רחובות, זכרון יעקב וראש פינה
,
עם פרוץ מלחמת-העולם הראשונה, נסגרו כל בתי הדואר הזרים
.
והמתיישבים נאלצו להסתפק בשירותי הדואר התורכי
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...196